بازاریابی چریکی: آیا برای برندها ایده خوبی است؟

مدت زمان مطالعه: ۸ دقیقه در نگاه اول شاید با دیدن اصطلاح بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی خوف کنید. یعنی خودتان را در میدان جنگ در حال نبرد با رقبای کسب و کارتان ببینید. اما نگران نباشید، زیرا برخلاف تصور شما این نوع بازاریابی اصلا خوفناک نیست.

ادامه مطلب