بازاریابی درونگرا و برونگرا؛ کدام بهتر است؟

مدت زمان مطالعه: ۴ دقیقه بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا از لحاظ تاکتیکی در نقطه مقابل هم ایستاده‌اند اما هدفشان یکی است: جذب مشتری. ما در این مطلب قصد داریم تفاوت این دو نوع بازاریابی را به طور مفصل توضیح دهیم. در بازاریابی درونگرا مشتری محصول را پیدا می‌کند. یعنی او در حال جست‌وجوی یک محصول است و با تبلیغات …

ادامه مطلب