بازاریابی احساسی: راز وفاداری به برند

مدت زمان مطالعه: ۵ دقیقه ما بیشتر اوقات بر اساس احساسات‌ تصمیم گیری می‌کنیم. مارکترها هم به خوبی از این قضیه باخبر هستند. به همین دلیل، بازاریابی احساسی را در میان استراتژی‌های برجسته بازاریابی در نظر می‌گیرند.

ادامه مطلب

فرایند فروش: بزرگترین برگ برنده فروشندگان

مدت زمان مطالعه: ۶ دقیقه فرآیند فروش مجموعه‌ای از مراحل است که یک فروشنده دنبال می‌کند تا یک خریدار احتمالی را از مرحله اولیه تا آخرین مرحله برای جوش دادن معامله ببرد. یعنی همین مراحل جادویی هستند که یک مشتری احتمالی را به مشتری واقعی تبدیل می‌کنند.

ادامه مطلب