کمپین بازاریابی؛ از طراحی تا اجرا

مدت زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه اجرای کمپین بازاریابی شامل چه مراحلی می‌شود؟ این مقاله یک راهنمای کامل برای اجرای کمپین‌های بازاریابی است و قرار است در آن صفر تا صد طراحی و اجرای یک کمپین را آموزش دهیم. وقتی از کمپین بازاریابی یا کمپین مارکتینگ صحبت می‌کنیم، در واقع از یک تاثیرگذاری حرف می‌زنیم که چیزی بیشتر از فروش یا …

ادامه مطلب