تغییر رویه پرداختی سنجاق

مدت زمان مطالعه: ۲ دقیقه نگران نباشید! درآمد شما سر جای خودش باقی می‌ماند و رویه کسب درآمد کاملا به روش قبلی و با همان درصدهای سابق است. چیزی که تغییر کرده نحوه واریزی درآمدهای شما عزیزان است که زین بعد به صورت دریافت فاکتور رسمی خواهد بود. با توجه به الزام قانونی تمام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های مالی به صورت مستند، …

ادامه مطلب